ESITTELY

Esittely

Asun Porissa ja teen taidetta erilaisilla metodeilla sekä toisiinsa sekoittuvilla medioilla. Viime vuosina olen keskittynyt maalaukseen, performanssitaiteeseen ja videotaiteeseen. Tekemisessäni kulkevat rinnakkain ja sisäkkäin taiteen tekeminen, taiteilijayhdistystoiminta (T.E.H.D.A.S. ry) sekä tapahtumien järjestäminen.

Artist statement

Maalaaminen on hauskaa. Se on minulle olemista, hengittämistä, jakautumista niin moneen suuntaan kuin kykenee. Turhautuminen jatkuviin prosesseihin yhdistyy koomiseksi muuttuvaan hyvään tarkoitukseen – riemastuttavaa ajaa takaa sisältöjä jotka hukkuvat maalauksen epämääräiseen tilaan, aikaan joka katoaa. Se on minulle uuden kielen löytämistä.

Pimeydessä maalaukset ovat valoa, värejä, jotka pitää virittää kohdilleen, jotta jännite syntyy ja kuva alkaa soida. Kierrokset nousevat ja kiihtyvässä paineessa valkoinen peittää alleen runsaudensarven, nollaa kaiken joka ilmestyy esiin. Välillä se tuo esille kaiken mitä on, värien hengityksen toistensa läpi.

Vaikka tekisi mieli, yritän olla jakamatta kokemuksia vastakohtiin, polarisoida asioita paikoilleen jotta näkisin kokonaisuuden. Silti koen energioiden virtaavan syvän mustasta sapesta kevyisiin helmiäishiukkasiin, ja se tunne on juuri niin melodramaattinen. Kuin koko ympäristö olisi riivattu heittämään kärrynpyörää viimeiseen kiusaukseen ja samalla valmis näkemään heikkoudessa voimansa ja kauneutensa. Maa ja ilma avautuu raskaan kevyenä, kuin nousisi maankyljestä lentoon. Synkkä vakamielisyys ja lamaantunut, tylsistynyt mieliala manaa etäälle itseään kadotukseen kunnes imeytyy pois.

Mielestäni on vaikea löytää uskoa hetken läheisyyteen tai läsnäolon todellisuuteen, se on liiaksi merkitty ja valmiiksi kerrottu tarina. Maalauksissa nousevat syyttävät sormet sekä tuomion hetket, pigmentit sekoittuvat sylkeen ja hinkkautuvat läpinäkyväksi. Eläimet tai ihmiset ovat ajantajua, sen kadottamista ja kyselemistä, asioita ja liikettä, jossa oliot muuttuvat objekteiksi.

Tässä tilanteessa hajonneena oleminen ja ääreidensä hukkaaminen antaa mahdollisuuden nähdä ja kokea jotain odottamatonta, joku tuntematon toinen. Silloin kasvaa hauras ajatus kosketuksesta, onnistuneesta visiosta, menestyksestä, jonkun kohtaamisesta ja sen menetyksestä.

Maalaukseni syntyvät kuin itsestään. Ne ovat ajatuskatkoksia jossain tutussa maisemassa ja väreissä. Välillä ne palaavat kerrontaan, ovat taustakertomuksia ja tarinan käännekohtina -muuttavat ja säilyttävät maailmaa. Värit ja niiden muodostamat keskinäiset jännitteet virittävät tunnelman, joka kutsuu sisäänsä tilaan, johonkin aikaan jossa tapahtui jotain: lemmikki kuoli, maailma pysähtyi. Sitä ei ihan selkeästi voi muistaa tai ymmärtää. Voi vain haparoida eteenpäin tutuilla kaduilla. Hahmot työntyvät väkisin esille, ne ovat koomisia ja vaipuvat nostalgiaan.

Maalauksissani pohdin myös niiden suhdetta muihin taidemuotoihin. Työskentelyni kulkee maalaamisen, media- ja performanssitaiteen sekä taiteen tuottamisen välimaastossa. Yhteisten projektien rakennetut tilat, tuotetut tapahtumat ja tilanteet, yksin ja yhdessä tehdyt teokset liikkuvat monitasoisena virtana ja tulevat esille kukin vuorollaan. Maalaaminen luo säikeitä näiden asioiden väliin, se on tapahtumallinen ele, tulkinta ja dokumentti tuosta prosessista. Maalaus on halu tuntea ja luoda suurien tunteiden kuva. Siinä näkyy toisto ja läpinäkyvä pinta, kerrostumat jotka antavat painoa.

Performanssissa mielestäni keskeistä on läsnäolon käsite sekä esitysdokumentaation merkitys. Esiinnyn yksin, erilaisissa kahdenkeskisissä kollaboraatioissa ja ryhmässä osana T.E.H.D.A.S.-kollektiivia.

Tutkin tehtyä ja teennäistä todellisuudentajua, sekä käsitystä aidosta tunteesta. Olen kiinnostunut läsnäolon itseisarvosta esitystapahtumassa, sen kyseenalaistamisesta, läsnäolon rajojen hahmottamisesta, autenttisen eleen ja läsnäolon olemattomuudesta sekä yksilön hajoamisen mahdollisuuksista ja tarpeellisuudesta. Käytän esityksissä usein ilmaisukeinona tarinankerrontaa ja oman kokemuksen muistelua sekä katkoksia kerronnassa. Olen liittänyt esitykset ja videolle tehdyt esitykset toisiinsa.

Etusivulle